Tisztítószerek, szappanok

SANITEC


STOVIL POWER Gépi mosogatószer – közepesen kemény vízhez

(IT1120)


9 222

Készlet: 226 db
db
   
Termék jellemzők:
Kiszerelés: 5 L
Db / karton: 2
Adagolás: Az adagolót a szennyeződéstől és a víz keménységi fokától függően 3-5 ml/L-re állítsa be. Az ajánlott adag a termék optimális körülmények közötti használatára vonatkozik.
Biztonsági adatlap: A termék biztonsági adatlapja megtalálható a "Biztonsági adatlapok" almenüben
H-mondatok: H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Termék leírás:
Lúgos ipari mosogatószer automatikus adagolórendszerekhez. Hatékonyan távolítja el a zsír-, keményítő- és egyéb szennyeződéseket. Megakadályozza a csíkok és a vízkő kialakulását az edényeken és a gépben. Csillogó edények és serpenyők csíkok és vízfoltok nélkül. Aktív védelme megelőzi a mosogatógép korrózióját.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P280 Használni kell a védőkesztyűket és a szem/arcvédőket.
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Márka egyéb termékei

Legutóbb megtekintett termékek


Előző Tovább