Elállás

7. ELÁLLÁSI JOG

Az Ügyfél a szerződéshez kapcsolódó elállási jogot az elállás indokoltsága esetén a termék átvételétől számított 3 napon belül gyakorolhatja.

Az Ügyfelet nem illeti meg az elállási jog - lezárt csomagolású termékek, elsősorban higiénia termékek, papíráruk esetében, ha a csomagolást felbontották.

 

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél elállási nyilatkozatának megérkezését.

Postai úton történő jelzés alkalmával Az Ügyfél a levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Az Ügyfél elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 3 napon belül visszaküldeni. Az elállási jog gyakorlása esetén a megadott telephely, - azaz 2000 Szentendre, Rózsa utca 8. – az Ügyfél rendelkezésére áll.

A határidő betartottnak minősül, ha az Ügyfél a 3 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja), - veszélyes vegyi anyagokat tartalmazó vegyszerek esetén csak személyes leadás lehetséges - a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége az Ügyfelet terheli kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Az Ügyfél kérésére a Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége az Ügyfelet terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át az Ügyféltől, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy az Ügyfélnek a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Az Ügyfél erre irányuló igényét a Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán az Ügyfelet semmilyen más költség nem terheli.

Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

Legutóbb megtekintett termékek


Előző Tovább