Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Papír Group Kft (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.papirgroup.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.papirgroup.hu weboldalon keresztül történik.

A webshop kizárólag nagykereskedelmi tevékenység végzésére jött létre, magánszemélyek nem regisztrálhatnak és nem vásárolhatnak. Vállalkozások részére a minimális vásárlási határ 50.000 Ft.

 

Szolgáltató Adatai:

Név: Papír Group Kft.

Székhely: 2000 Szentendre, Rózsa utca 8.

Telefonszáma: +36 (30)212-2216

elektronikus levélcíme: rendeles@papirgroup.hu

Cégjegyzékszám: 13 09 179616

Bejegyző bíróság megnevezése: Pest Megyei Bíróság mint cégbíróság

Adószám: 25494000-2-13

 

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.papirgroup.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: elektronikus áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az elektronikus áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

Az elektronikus áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Az elektronikus áruház szolgáltatásainak egy része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások és a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek.

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek: azt a Szolgáltató nem iktatja, de a Szerződés létrejöttének ténye, ideje, a megrendelés tartalma, az Ügyfél által megadott adatok, illetve a megrendelés során keletkezett elektronikus üzenetek a Szolgáltató által megőrzésre kerülhetnek. A szerződés nyelve magyar.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

3. REGISZTRÁCIÓ

A Főoldalon található Webshop menüpont alatt, a Regisztráció menüpontból megnyitható adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely során név, email cím és telefonszám adatok kötelező megadása után, a megadott email címre jelszó kiküldésével történik meg.

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

4. MEGRENDELÉS

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés feladására az elektronikus áruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Kosár kiürítése”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, kiválasztja a Kiszállítás módját (kiszállítás, illetve személyes átvét), majd kiválasztja a fizetési módot (átutalás, illetve utánvét).

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

 

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató visszaigazoló e-mail, vagy telefonos visszahívás útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére. A visszaigazolás tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

 

6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut, a minimális 50.000 Ft rendelési érték elérésével díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Ennek feltétele, hogy a rendelés, a minimális rendelési értéket, azaz a 20.000 Ft-ot elérje.

FIGYELEM: veszélyes vegyi anyagokat tartalmazó vegyszerek kiszállítására nincs lehetőség, azok csak személyes átvétel esetén rendelhetőek!

Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A Weboldal Szolgáltatások menüpont Házhoz szállítás linkje alatt közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek.

A szállítási határidő: megrendelésektől függően változhat, de legfeljebb 14 nap.

A megrendelt terméket személyesen is átveheti, illetve veszélyes vegyi anyagokat tartalmazó vegyszerek estén csak ezen a módon veheti át a Szolgáltató telephelyén:

2000 Szentendre, Rózsa utca 8.

 

Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről Szállítás és fizetés oldalon tájékozódhat.

 

7. ELÁLLÁSI JOG

Az Ügyfél a szerződéshez kapcsolódó elállási jogot az elállás indokoltsága esetén a termék átvételétől számított 3 napon belül gyakorolhatja.

Az Ügyfelet nem illeti meg az elállási jog - lezárt csomagolású termékek, elsősorban higiénia termékek, papíráruk esetében, ha a csomagolást felbontották.

 

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél elállási nyilatkozatának megérkezését.

Postai úton történő jelzés alkalmával Az Ügyfél a levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Az Ügyfél elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 3 napon belül visszaküldeni. Az elállási jog gyakorlása esetén a megadott telephely, - azaz 2000 Szentendre, Rózsa utca 8. – az Ügyfél rendelkezésére áll.

A határidő betartottnak minősül, ha az Ügyfél a 3 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja), - veszélyes vegyi anyagokat tartalmazó vegyszerek esetén csak személyes leadás lehetséges - a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége az Ügyfelet terheli kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Az Ügyfél kérésére a Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége az Ügyfelet terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át az Ügyféltől, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy az Ügyfélnek a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Az Ügyfél erre irányuló igényét a Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán az Ügyfelet semmilyen más költség nem terheli.

Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

 

8. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan kötelező jótállási felelősség nem terheli.

A Szolgáltató a termékekért jótállást eseti jelleggel és azokon belül is esetileg meghatározott időtartammal vállal. A jótállás azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól a Szolgáltató csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel. Így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb harminc napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 

Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Ügyfél kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

9. FELELŐSSÉG

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálat: 2000 Szentendre, Rózsa utca 8.

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon 8-16 óráig.

Telefonszám: +36 (30)212-2216

Kapcsolattartó személy: Korbely János

 

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogást a megadott elérhetőségeken terjesztheti elő. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 08:00-16:00 között fogadja.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

 

Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben azon Ügyfél, aki kizárólag végfelhasználás céljából vásárol a Weboldalon keresztül, jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye/székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetőségei:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.

Internetes elérhetőség: www.nfh.hu

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Fax: +36 1 210 4677

e-mail: fogyved@pest.gov.hu

 

Békéltető testület.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, úgy azon Ügyfél, aki kizárólag végfelhasználás céljából vásárol a Weboldalon keresztül, Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet az ÁSZF ide vonatkozó pontjai alapján.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

 

A Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefon: 06 1/792-7881.

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Bírósági eljárás.

Ügyfél jogosult a szerződésből származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Smartfront Kft. által működtetett Papír Group webshop biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Legutóbb megtekintett termékek


Előző Tovább